لیست مطالب آموزشی

هایا شیمی -تولید و فروش موم ریخته گری -مطالب آموزشی

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram

لیست مطالب آموزشی

ساخت قالب تزریق موم ریخته گری دقیق

قالب تزریق موم ریخته گری دقیق

1401/04/29

ساخت قالب تزریق موم ریخته گری دقیق

ریخته گری دقیق پره توربین به زبان ساده

ساخت پره توربین از روش ریخته گری با موم

1401/04/16

ریخته گری دقیق پره توربین به زبان ساده

تجهیزات دستگاه تزریق موم ریخته گری دقیق

دستگاه تزریق موم ریخته گری دقیق

1401/04/11

تجهیزات دستگاه تزریق موم ریخته گری دقیق

انتخاب پارامترهای تزریق موم ریخته گری در فرآیند ریخته گری دقیق

تاثیر پارامتر هایی مهم در تزریق موم ریخته گری دقیق بر میزان انحرافات ابعادی مدلهای مومی

1400/11/01

انتخاب پارامترهای تزریق موم ریخته گری در فرآیند ریخته گری دقیق

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

ساخت قالب سلیکونی جهت تزریق موم ریخته گری دقیق

1400/10/29

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

1400/04/26

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

1399/06/05

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

1399/03/10

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

1399/01/16

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

1399/01/16

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق
123