لیست مطالب آموزشی

هایا شیمی -تولید و فروش موم ریخته گری -مطالب آموزشی

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram

لیست مطالب آموزشی

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

ساخت قالب سلیکونی جهت تزریق موم ریخته گری دقیق

1400/10/29

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

1400/04/26

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

1399/06/05

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

1399/03/10

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

1399/01/16

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

1399/01/16

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

1398/10/30

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

1398/09/26

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

موم‌زدایی (Dewax)

موم‌زدایی (Dewax)

1398/09/25

موم‌زدایی (Dewax)

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مومی در ریخته گری دقیق

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مومی در ریخته گری دقیق

1398/09/18

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مومی در ریخته گری دقیق
12