لیست مطالب آموزشی

هایا شیمی -تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
هایاشیمی رازی تولید و فروش موم ریخته گریAparat
LinkedIn
Instagram

لیست مطالب آموزشی

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

1398/10/30

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

1398/09/26

موم‌زدایی (Dewax)

موم‌زدایی (Dewax)

1398/09/25

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مومی در ریخته گری دقیق

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مومی در ریخته گری دقیق

1398/09/18

تزریق موم ریخته‌گری دقیق

تزریق موم ریخته‌گری دقیق

1398/09/06

خوشه گیری و مونتاژ نمونه‌ها در ریخته‌گری دقیق

خوشه گیری و مونتاژ نمونه‌ها در ریخته‌گری دقیق

1398/09/06

مقایسه روش ریخته گری دقیق(Investment Casting) و روش دای کست(Die Casting)

مقایسه روش ریخته گری دقیق(Investment Casting) و روش دای کست(Die Casting)

1398/08/14

انواع روش‌های موم‌زدایی در ریخته‌گری دقیق

انواع روش‌های موم‌زدایی در ریخته‌گری دقیق

1398/08/11

ریخته‌گری دقیق-مزایا و معایب

ریخته‌گری دقیق-مزایا و معایب

1398/08/09

روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

1398/08/05

12