لیست مطالب آموزشی

هایا شیمی -تولید و فروش موم ریخته گری -مطالب آموزشی

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram

لیست مطالب آموزشی

انتخاب پارامترهای تزریق موم ریخته گری در فرآیند ریخته گری دقیق

تاثیر پارامتر هایی مهم در تزریق موم ریخته گری دقیق بر میزان انحرافات ابعادی مدلهای مومی

1400/11/01

انتخاب پارامترهای تزریق موم ریخته گری در فرآیند ریخته گری دقیق

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

ساخت قالب سلیکونی جهت تزریق موم ریخته گری دقیق

1400/10/29

قالب مدل در ریخته گری دقیق با موم

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

1400/04/26

آلیاژهای مورداستفاده در ریخته‌گری دقیق (ریخته گری با موم)

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

1399/06/05

دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

1399/03/10

نیاز روزافزون به موم ریخته‌گری دقیق در صنایع پزشکی

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

1399/01/16

انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

1399/01/16

تولید قالب پوسته ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

1398/10/30

عیوب متداول در ریخته گری دقیق

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

1398/09/26

فرآیند تزریق موم ریخته گری(Wax Injection)

موم‌زدایی (Dewax)

موم‌زدایی (Dewax)

1398/09/25

موم‌زدایی (Dewax)
12