موم چسب

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

هایاشیمی رازی تنها تولید کننده موم قالبگبری در ایران
موم چسب

از این محصول برای چسباندن الگوهای مومی (Wax patterns) به راهگاه (Runner) استفاده می شود. ایجاد اتصال قوی بین مدل مومی و راهگاه و همچنین کاهش زمان سوار کردن مدل ها بر روی راهگاه از مزایای این گرید می باشد.