درباره ما

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
هایاشیمی رازی تولید و فروش موم ریخته گریAparat
LinkedIn
Instagram
Bootstrap Image Preview

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی به عنوان اولین و تنها تولیدکننده ی موم ریخته گری در کشور با بهره گیری از دانش فنی، مواد اولیه و تجهیزات داخلی فعالیت خود را از سال 1395 در حوزه ی نانو شیمی، پلیمر و مواد پیشرفته در پارک علم و فناوری کرمانشاه آغاز کرد. این شرکت به عنوان یک مجموعه ی هوشمند و تحولگرا، نوآور، آینده نگر و مورداطمینان با تکیه بر مهارت و توانمندی خود و با بهره گیری از دانش روز ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه های خود با درک درست از فرصتهای محیطی نیازهای جامعه و ضرورتهای بین المللی به شکل فعال و مؤثر نه تنها به تغییرات محیط پاسخ می دهد بلکه به خلق آنها نیز می پردازد. تأمین و تولید انواع مومهای قالب گیری و کامپوزیت های پلیمری متناسب با نیاز کشور جز اهداف چشم انداز این شرکت خواهد بود.