لیست محصولات

هایا شیمی -تولید و فروش موم ریخته گری -محصولات

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram

لیست محصولات

موم ریخته گری پرنشده

تولید و فروش موم ریخته گری پرنشده

1398/05/05

 موم ریخته گری پرنشده

موم ریخته گری پرشده

تولید و فروش موم ریخته گری و مو قالب گیری پرشده

1398/05/05

موم ریخته گری پرشده

موم -چسب ریخته گری

تولید و فروش موم ریخته گری چسب

1398/05/05

موم -چسب ریخته گری

موم راهگاه

تولید و فروش موم ریخته گری راهگاه

1398/05/05

 موم راهگاه

موم ریخته گری حل شونده

تولید و فروش موم ریخته گری حل شونده

1398/05/05

موم ریخته گری حل شونده

موم ترمیمی

تولید و فروش موم ریخته گری ترمیمی

1398/05/05

 موم ترمیمی