دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram
دقت ابعادی در ریخته گری با مدل های مومی

 

قطعات ریخته گری دقیق مدل مومی در بهترین شرایط ریخته گری با ابعاد ماکزیمم یک سانتیمتر دقتی حدود ۰۰۲/0 سانتیمتر می‌توانند داشته باشند. برای ریخته گری قطعات کوچک اغلب فلزات خطای ابعادی حدود ۰۰5/0 +- که دارند لذا اضافه مجازی در حد ۰۰5/0 سانتیمتر باید برای هر یک سانتیمتر در نظر گرفته شود. برای ساخت قطعاتی با دقت ابعادی بالا بایستی به خواص انبساطی و انقباضی قالب توجه کرد.

این خواص عبارت‌اند از:

 • انقباض فلز ریختگی در دامنه انجماد
 • انقباض فلز ریختگی در حین سرد شدن تا درجه حرارت محیط
 • انقباض مواد مدل در حین انجماد
 • انبساط حرارتی قالب در اثر پخت
 • انبساط حرارتی قالب در اثر پیش گرم کردن
 • انبساط حرارتی قالب در حین بارریزی

در صورت شناخت تمامی خواص فوق، ساخت قطعات با دقت ابعادی بالا بازهم میسر نمی‌شود زیرا بایستی عوامل زیر را نیز در نظر گرفت:

 • فاکتور شکل قطعات
 • استفاده از ماهیچه‌های مومی یا سرامیکی از پیش‌ساخته شده
 • طراحی قالب تزریق مدل از بین رونده

برای تولید قطعاتی با دقیق‌ترین تلورانس ممکن در ریخته گری با موم باید موارد زیر مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرند

 • محل خط جدایش قالب مدل
 • وسایل سازنده مدل
 • شرایط تزریق موم ریخته گری
 • کنترل درجه حرارت مدل‌هایی که در انبار نگهداری می‌شوند
 • پرداخت سطحی قطعات ریختگی