انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram
انحرافات ابعادی در ریخته گری دقیق

بحث انقباض و انحرافات ابعادی در فرآیند ریخته گری دقیق یک مسئله پیچیده و مهم است. به علت وجود مراحل کاری زیاد و مواد مختلف مورد استفاده در فرآیند، انحرافات مختلفی در ابعاد قطعه نهایی ایجاد می شود. از آنجائیکه در ریخته گری دقیق هدف تولید قطعه ای دقیق، نهایی و بدون نیاز به عملیات دیگر است، مهندسین فرآیند باید شناخت کاملی از کلیه عوامل و شرایط تأثیرگذار روی انحرافات ابعادی مدل در پروسه تولید داشته باشند. در روش ریخته گری دقیق چهار فرایند می تواند باعث اثرگذاری بر دقت ابعادی محصول شوند:

  • انقباض و انحراف مدل مومی در قالب فلزی و بعد از خروج از آن
  • انبساط قالب سرامیکی در مرحله پیش گرم و قبل از ریختن فلز مذاب در آن
  • انبساط وانقباض قالب سرامیکی به دلیل ریختن فلز مذاب در آن و سپس سرد شدن آن
  • انقباض فلز مذاب به دلیل انجماد

 کلیه مراحل بالا در فرآیند ریخته گری دقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به عبارت بهتر مهندسی فرآیند در هر یک از مراحل گفته شده، بسیار پیچیده بوده و نیاز به تحقیقات و تجربیات زیادی دارد.