روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

در این روش موم ریخته گری مذاب را به وسیله ی دستگاه تزریق موم به داخل قالبهای فلزی که ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک باز و بسته شوند تزریق می کنند. قالب فلزی ممکن است دو تکه یا چند تکه باشد و همچنین ممکن است یک یا چند ماهیچه فلزی داشته باشد. آب بندی این قالب ها بسیار حساس بوده، چرا که به دلیل سیالیت بالای موم ریخته گری و همچنین فشار بالای دستگاه تزریق موم امکان بیرون زدن موم ریخته گری مذاب وجود دارد.

نکته: معمولا جنس این قالب ها، از آلیاژ های آلومينیوم انتخاب می شود تا وزن قالب ها، کمتر شده و همچنین از انتقال حرارت خوب برخوردار باشند.

قالب ها به دو روش دستی و روش ماشینی  باز و بسته می شوند.

  • روش دستی: معمولا در قالب هایی که به طور دستی باز و بسته می شوند سیستم بیرون انداز(میل پران) تعبیه نمی شود و برای خروج قطعه (مدل مومی)، از دمیدن باد (با فشار مشخص)، به قسمت درز بین قالب و مدل مومی استفاده می شود. از این قالب ها نمی توان برای تولید سریع مدل ها استفاده کرد و معمولا وقتی از روش دستی استفاده می شود، که یا قطعات خیلی پیچیده هستند (که تولید آنها به روش اتوماتیک غیر ممکن است) و یا تولید تعداد محدودی از قطعه مد نظر باشد. در تصویر یک قالب فلزی دو تکه نشان داده شده است که به روش دستی باز و بسته می شود.  • روش ماشینی: در قالب هایی که به روش ماشینی باز و بسته می شوند برای خارج کردن مدل مومی از قالب به طور معمول از سیستم بیرون انداز استفاده می شود و به دلیل این که موم ریخته گری مذاب، پس از سرد شدن ترد و شکننده می باشد باید از تعداد زیادی بیرون انداز در قسمت های مختلف قالب استفاده کرد. این قالبها برای تولید انبوه قطعات (مدل ها) ساخته و استفاده می شوند.