روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram
روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

روش ساخت مدل مومی در ریخته گری دقیق

در این روش موم ریخته گری مذاب را به وسیله ی دستگاه تزریق موم به داخل قالبهای فلزی که ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک باز و بسته شوند تزریق می کنند. قالب فلزی ممکن است دو تکه یا چند تکه باشد و همچنین ممکن است یک یا چند ماهیچه فلزی داشته باشد. آب بندی این قالب ها بسیار حساس بوده، چرا که به دلیل سیالیت بالای موم ریخته گری و همچنین فشار بالای دستگاه تزریق موم امکان بیرون زدن موم ریخته گری مذاب وجود دارد.

نکته: معمولا جنس این قالب ها، از آلیاژ های آلومينیوم انتخاب می شود تا وزن قالب ها، کمتر شده و همچنین از انتقال حرارت خوب برخوردار باشند.

قالب ها به دو روش دستی و روش ماشینی  باز و بسته می شوند.

  • روش دستی: معمولا در قالب هایی که به طور دستی باز و بسته می شوند سیستم بیرون انداز(میل پران) تعبیه نمی شود و برای خروج قطعه (مدل مومی)، از دمیدن باد (با فشار مشخص)، به قسمت درز بین قالب و مدل مومی استفاده می شود. از این قالب ها نمی توان برای تولید سریع مدل ها استفاده کرد و معمولا وقتی از روش دستی استفاده می شود، که یا قطعات خیلی پیچیده هستند (که تولید آنها به روش اتوماتیک غیر ممکن است) و یا تولید تعداد محدودی از قطعه مد نظر باشد. در تصویر یک قالب فلزی دو تکه نشان داده شده است که به روش دستی باز و بسته می شود.


  • روش ماشینی: در قالب هایی که به روش ماشینی باز و بسته می شوند برای خارج کردن مدل مومی از قالب به طور معمول از سیستم بیرون انداز استفاده می شود و به دلیل این که موم ریخته گری مذاب، پس از سرد شدن ترد و شکننده می باشد باید از تعداد زیادی بیرون انداز در قسمت های مختلف قالب استفاده کرد. این قالبها برای تولید انبوه قطعات (مدل ها) ساخته و استفاده می شوند.