ریخته گری جواهرات

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

Telegram
Facebook
Twitter
آپاراتAparat
LinkedIn
Instagram
ریخته گری جواهرات

5 گام اصلی ریخته گری جواهرات

ریخته گری جواهرات فرایندی است که طی آن در ابتدا با تزریق موم ریخته گری مذاب در قالب های از پیش ساخته شده مدل های  مومی قطعه ایجاد میشوند سپس آن ها را همانند شاخه های درخت به راهگاه(Runner) متصل میکنند. این مدل ها در مرحله ی بعد توسط گچ مخصوص پوشش داده میشوند و بعد از ذوب و تخلیله ی موم، در قالب های ایجاد شده فلز مذاب ریخته میشود و قطعه ی نهایی ساخته و پرداخته میشود. به این فرایند زدایش موم(Lost Wax) هم گفته میشود.  در ادامه 5 مرحله ی اصلی این فرایند را شرح خواهیم داد:

  1. اولین مرحله در ریخته گری جواهرات ذوب موم ریخته گری و تزریق آن در قالب های از پیش ساخته شده است. بعد از انجماد کامل موم میتوان مدل مومی را از قالب جدا کرد و تعداد زیادی از آن را به راهگاه (Runner) همانطور که در شکل میبینید متصل کرد.


  2. سپس راهگاه(Runner) را در ظرفی محتوی گچ مخصوص که با آب قاطی شده قرار میدهند. تا زمان انجماد کامل گچ باید صبر نمود و سپس ظرف را داخل کوره قرار داد.
  3. در کوره، موم ریخته گری به صورت مذاب از حفره ی زیرین ظرف بیرون میآید. این فرایند زمانبر است و در دمای متفاوت انجام میشود.  4. در این مرحله فلز مذاب داخل ظرف ذکر شده ریخته میشود. این کار میتواند توسط دستگاه خلا یا به صورت عادی انجام شود.


  5. بعد از گذشت چند دقیقه ظرف را داخل سطل آب میکنند که گچ های آن جدا شود. میتوان گفت این مرحله ی پایانی است زیرا قطعات فلزی با دقت بسیار بالا ساخته شده است و آماده ی استفاده میباشد.