موم ترمیمی

شرکت دانش بنیان هایا شیمی رازی-تولید و فروش موم ریخته گری

هایاشیمی رازی تنها تولید کننده موم قالبگبری در ایران
موم ترمیمی

موم ترمیمی در واقع نوعی موم- چسب می باشد که برای اصلاح نقصان های سطوح مدل مومی مانند چاله ها استفاده می شود.